Jak co roku w ostatnią niedzielę października zmieniamy czas letni na czas zimowy. Zegarki przestawiliśmy tej nocy. Dzięki tej zmianie nasz weekend będzie dłuższy o godzinę bowiem cofnęliśmy wskazówki zegara z godz. 3:00 na 2:00.

Następna zmiana czasu czeka nas w marcu 2019 roku – i być może będzie ona ostatnią. Czy tak będzie dowiemy się w kwietniu 2019 – wtedy bowiem mija termin, w którym każde państwo członkowskie Unii Europejskiej musi ustosunkować się do przedstawionego przez Komisję Europejską projektu w sprawie zniesienia stosowania systemu zmiany czasu.

Komisja Europejska przeprowadziła latem konsultacje społeczne, z których jasno wynika, że 85% badanych jest za zniesieniem zmiany czasu. We wrześniu KE zaproponowała wprowadzenie zmian w ustawie regulującej zmianę czasu, jednak muszą się jeszcze na to zgodzić kraje członkowskie i Parlament Europejski.

Ostatnia obowiązkowa zmiana czasu na letni miałaby nastąpić 31 marca 2019 roku. Potem każde z krajów Unii do kwietnia 2019 roku musiałoby zdecydować o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego. Państwa, które wybrałyby tę drugą opcję, mogłyby ostatni raz wprowadzić czas zimowy w niedzielę 27 października 2019 roku.

Podział na czas zimowy i letni sięga początków XX wieku. Na całym świecie jest blisko 70 krajów, które przestawiają zegarki. W Europie zmiana czasu jest bardzo powszechna. Jedynie mieszkańcy Islandii i Białorusi nie muszą się nią martwić. W Afryce czas przestawią w Libii czy Maroku. W Azji w Izraelu, Syrii i Iranie. Zaś w obu Amerykach wskazówki przestawią mieszkańcy Brazylii, Chile, Paragwaju, Meksyku czy Kanady.

zegar
Dziś przestawiliśmy zegarki.