W dniu dzisiejszym miała miejsce pierwsza sesja nowo wybranej (w październikowych wyborach) Rady Miejskiej w Dziwnowie. Punktualnie o godzinie 10:00 – w uroczystej formie – została zainaugurowana VIII kadencja gminnych władz samorządowych.

Sesję otworzyło wręczenie zaświadczeń potwierdzających wybór (radnym i burmistrzowi) oraz ślubowanie. Następnie odbyły się głosowania, które dotyczyły stanowisk: przewodniczącego rady oraz vice przewodniczącego. W ich wyniku przewodniczącym Rady Miejskiej została wybrana p. Ewa Trzebińska-Brzezińska, zaś vice przewodniczącym rady p. Rafał Gutowski.

sesja rady miejskiej w Dziwnowie
Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Dziwnów została wybrana p. Ewa Trzebińska-Brzezińska.

Tuż po wyborach w radzie, uroczyste ślubowanie złożył burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak. Gratulując radnym uzyskanych mandatów wyborczych, życzył im owocnej i efektywnej pracy na rzecz całej gminnej społeczności. Wyraził także nadzieję, że współpraca z radą miasta będzie jak najlepsza, a jej efektem będzie dalszy rozwój gminy w obszarze inwestycyjnym i społecznym.

sesja rady miejskiej w Dziwnowie
20 listopada 2018r. została zainaugurowana VIII kadencja Rady Miejskiej Gminy Dziwnów.

Źródło: UM w Dziwnowie