Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza mieszkańców powiatu kamieńskiego do udziału w organizowanym przez KOWR konkursie fotograficznym pn. „Polskie kadry”. Celem ogólnopolskiego konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży.
Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.baz
Szczegółowa lista obiektów znajduje się w regulaminie.
Regulamin konkursu znajduje się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf
Jedną z nagród dla laureatów pierwszych miejsc w konkursie będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród rzeczowych składający się ze smartwatcha oraz albumu fotografii.
Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r.

KOWR Oddział Terenowy w Szczecinie