Burmistrz Dziwnowa zaprasza mieszkańców Gminy Dziwnów w wieku 60+ do udziału w akcji „Koperta życia”.

Ów koperta zawiera formularz z opisem historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego, kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny oraz niezbędne informacje do przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, w trakcie udzielania pomocy medycznej przez służby medyczne, w sytuacji nagłego zagrożenia życia.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. W zestawie znajduje się również naklejka oraz magnes z informacją, że pacjent posiada „Kopertę życia”. Należy je umieścić w widocznym miejscu, naklejkę najlepiej przykleić na drzwiach wejściowych, a magnes przyczepić na drzwiach lodówki, tak by ratownik medyczny mógł je bez trudu zobaczyć.

KOPERTA ŻYCIA