Po blisko 160 letniej służbie niezwykły XIX-wieczny dzwon z wieży kamieńskiej katedry przeszedł „na emeryturę”. Na jego miejsku zamontowano nowy dzwon o nazwie „Maria”.

W środę 22 listopada br. po skomplikowanej akcji przetransportowania dzwonu z wysokości kilkudziesięciu metrów został przeniesiony na stałą ekspozycję do kapitularza, siedziby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Na dzwonie znajduje się inskrypcja z miejsce odlania dzwonu, nazwiskiem ludwisarza i datą „GEGOSSEN VON R. SCHUENEMANN IN DEMMIN (18)60” i krótką inskrypcją „FRIEDE AUF ERDEN”.

Źródło: MHZK