Od lipca Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie rozpoczyna realizację projektu kulturalnego dedykowanego mieszkańcom wsi w Gminie Golczewo.

Objazdowa Akademia Kultury to przykład nowoczesnych działań instytucji kultury w regionie w oparciu o zasadę „dom kultury dla każdego”. Formuła wędrownego domu kultury proponującego atrakcyjne, wszechstronne warsztaty ujęte w koncepcję otwartej Akademii ma pokazać mieszkańcom terenów z utrudnionym dostępem do kultury, że jeśli oni nie mogą to kultura przyjedzie do nich. Objazdowa Akademia Kultury udowadnia, że dostęp do kultury jest prawem każdego człowieka, bez względu na wiek, pochodzenie i miejsce zamieszkania. Projekt przekonuje, że polska wieś może stać się przestrzenią z wielkim potencjałem kulturotwórczym i artystycznym. Założeniem Objazdowej Akademii Kultury jest zorganizowanie wiejskich weekendów z kulturą we wsiach, w dni wolne od pracy (i piątki), raz w każdym kolejnym miesiącu (lipiec-październik) mieszkańcy wsi będą mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach twórczych podzielonych na konkretne bloki tematyczne (w każdym miesiącu inny blok). Jako że projekt przyjął formułę mobilną: Objazdowej Akademii bloki tematyczne nazwane są „stacjami”. We wsiach pojawią się następujące stacje:

Lipiec: Stacja Ruchu i Gestu; blok teatralno-ruchowy (Gadom, Upadły, Mechowo, Kretlewo)

W ramach pierwszej stacji będzie można spróbować swoich sił w magii teatru podczas warsztatów teatralnych oraz wziąć udział w zabawach cyrkowych z Akademią Cyrkową. Przez cały dzień mieszkańcy będą zaproszeni również do udziału w warsztatach energetycznej salsy pod okiem kolumbijskiej instruktorki.

Sierpień: Stacja Dobrych Dźwięków; czyli blok muzyczny (Sosnowice, Kłęby, Kozielice, Samlino)

W ramach tego panelu odbędą się warsztaty rytmu, czyli zajęcia bębniarskie, tradycyjnego białego śpiewu oraz zajęcia z kreatywnego tworzenia instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych. Blok muzyczny będzie rozbrzmiewał w całej wsi, po zakończeniem warsztatów odbędą się pokazy powarsztatowe oraz koncerty.

Wrzesień: Stacja Multimediów; blok multimedialny (Unibórz, Kłodzino, Niemica, Baczysław)

To dzień warsztatów z wykorzystaniem mediów nowych i starych. Mieszkańcy będą mieli okazję nauczyć się tworzenia animowanego filmu poklatkowego, poznają techniki robienia pięknych portretów podczas Spontanicznego Studia Fotograficznego, nauczą się techniki camera obscura podczas warsztatów z aparatów pudełkowych, a także dowiedzą się na czym polega moc prasy lokalnej w ramach innowacyjnych warsztatów dziennikarskich Gazeta Graniasta.

Październik: Stacja Sztuk Przepięknych; czyli blok manualno-plastyczny (Wysoka Kamieńska, Kłodzino, Wołowiec, Mechowo)

Mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach rzeźbiarskich z wykorzystaniem alginatu oraz gipsu, zajęciach z rysunku i malarstwa, warsztatach rękodzielniczych w postaci pracowni handmade oraz w streetartowych warsztatach tworzenia obrazków z szablonów, które stworzą sami na podstawie fotografii.

Zwieńczeniem całego projektu będzie podsumowanie wszystkich działań w Golczewie. Na finał zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy spotkań ze wsi, którzy zostaną przywiezieni do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie zorganizowanym transportem. Podczas tego kulturalnego święta wszyscy obecni będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami zdobytymi podczas warsztatów jak również pochwalić się przybyłym gościom z Golczewa swoimi osiągnięciami. Głównym punktem programu będzie pokaz filmu, który będzie relacją ze wszystkich spotkań we wsiach. W filmie zostanie zawarta zarówno dokumentacja przebiegu poszczególnych działań. Dodatkowo podczas spotkania zorganizowana zostanie wystawa fotografii powstałych podczas warsztatów oraz wybrane prace uczestników (prezentacja filmów poklatkowych powstałych na wszystkich wsiach, fizyczne rezultaty – obrazy, gazety graniaste itp.). Wydarzenie finałowe będzie kulturalnym świętem Gminy Golczewo zbliżającym do siebie zainspirowanych mieszkańców, pobudzonych mnogością i różnorodnością przeżytych aktywności.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: GOKiS

Objazdowa Akademia Kultury