Dnia 31 października 2018  r. odbyło się uroczyste otwarcie ul. Małej w Wolinie z udziałem pana Burmistrza Gminy Wolin Eugeniusza Jasiewicza, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Jarosława Rzepy, Zastępcy Burmistrza Wolina pani Małgorzaty Wójcik, Kierownika ref. BIO pani Agnieszki Struskiej oraz przedstawicieli  firmy „EKOL” z Dziwnówka.

Przebudowa ul małej w Wolinie
Uroczyste otwarcie ul. Małej w Wolinie z udziałem Burmistrza Gminy Wolin Eugeniusza Jasiewicza i Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy.

Przebudowa ul. Małej wraz z budową placu manewrowego w Wolinie, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych „EKOL”  Bogdan Kokolus z Dziwnówka opiewało na kwotę 732.493,96 zł  z czego kwota  dotacji to 286.496,00zł, która pochodziła z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” pozyskane  za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”.

Przebudowa ul małej w Wolinie
Przebudowa ul. Małej wraz z budową placu manewrowego w Wolinie.

W ramach zadania wykonano:

  • przebudowę ul. Małej na odcinku ponad 80m, polegającą na regulacji urządzeń naziemnych,
  • kanalizację deszczową,
  • poszerzenia i wzmocnienia istniejącej podbudowy,
  • nawierzchnię jezdni (ok. 500m2),
  • zjazdy i ciągi piesze (ok. 200m2),
  • oświetlenie uliczne.

    Przebudowa ul małej w Wolinie
    Przebudowa ul. Małej wraz z budową placu manewrowego w Wolinie.

Ponadto wykonano utwardzenie placu manewrowego w ciągu ul. Małej wraz z ciągami komunikacji pieszej (ok. 2000m2 utwardzonych powierzchni). Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, a także zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci.

Wszystkim mieszkańcom życzymy miłego użytkowania.

UM Wolin