Polska Spółka Gazownictwa oddział w Szczecinie informuje o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego, która zostanie przeprowadzona w dniach od 5 do 9 listopada 2018r. w gminach Dziwnów, Golczewo, Świerzno oraz Wolin. 

Akcja polega na zwiększeniu środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców. W przypadku wyczucia ulatniającego się gazu należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku lub Pogotowie Gazowe pod nr 992.

Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzą służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy do obowiązków administracji obiektów lub właścicieli nieruchomości. Ewentualne stwierdzone nieszczelności na instalacjach gazowych należy zgłosić do administracji zarządzającej nieruchomością.

Planowana akcja przewonienia gazu ziemnego
Planowana akcja przewonienia gazu ziemnego w gminach Dziwnów, Golczewo, Świerzno oraz Wolin