16 listopada 2018r. o godzinie 11:00 w Dziwnowie (przy centrum sportowo-rekreacyjnym – ul. Kaprala Koniecznego) miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu rekreacyjnego w ramach operacji pn. „Strefy Aktywności Społecznej” (SAS) z udziałem przedstawicieli Gminy Dziwnów,  Lokalnej Grupy Działania, szkoły oraz mieszkańców.

Projekt ma na celu utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: UM w Dziwnowie