W związku z przystąpieniem Powiatu Kamieńskiego do Programu – Samorząd przyjazny przedsiębiorcom – na ręce Starosty Kamieńskiego, Józefa Malca, z rąk Pełnomocnika ds. współpracy z JST – Cezarego Szeligi – został złożony certyfikat poświadczający udział w programie.

fundusz pomerania
Starosta Kamieński podczas odbierania certyfikatu „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom”

Fundusz Pomerania jest Instytucją Obsługi Biznesu realizującą zapisy strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Głównymi udziałowcami Spółki są Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Istotną cechą Funduszu Pomerania jest jego regionalny charakter oddziaływania oraz prowadzenie działalności nie nastawionej na maksymalizację zysków.

Fundusz Pomerania zajmuje się obsługą i finansowaniem firm MŚP w województwie zachodniopomorskim. Sztandarowymi usługami finansowymi są poręczenia kredytów, leasingów i wadiów. Przy poręczeniach kredytów i leasingów ze środków unijnych Inicjatywy Jeremie Fundusz Pomerania świadczy usługi na zasadach de minimis lub rynkowych, ale w każdym z przypadków poręczenie ma korzystne oddziaływanie dla przedsiębiorcy, a warunki finansowe są atrakcyjne m.in. z uwagi na fakt zastosowania funduszy unijnych. Z kolei w przypadku poręczeń wadiów podmioty przystępujące do przetargu w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie muszą angażować własnych środków.

Od początku swojej działalności Fundusz Pomerania udzielił firmom ponad 5000 poręczeń, a łączna wartość poręczanych kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przekroczyła 1 mld zł. Obecna oferta Funduszu Pomerania została dostosowana do nowej perspektywy finansowej RPO 2014-2020. W ubiegłym roku Agencja Ratingowa EuroRating przyznała Funduszowi Pomerania wysoki rating oceny ryzyka kredytowego A+ z perspektywą stabilną.

Źródło: Powiat Kamieński

Poprzedni artykułObchody Narodowego Święta Niepodległości w Wolinie
Następny artykułZmiana organizacji ruchu na ul. Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim