Benice

Benice to wieś w gminie Kamień Pomorski. Historyczne źródła dowodzą, że Benice  istniały już w 1365 roku. W 1464 roku wieś i majątek należały do Hansa von Fleming. Na przełomie XVI i XVII wieku w Benicach były trzy majątki: pierwszy należał do rodziny von Fleming ze Świerzna, drugi do rodziny von Fleming z Mierzęcina, trzeci do Otto von Fleming. W XVIII wieku doszło do scalenia wszystkich majątków, których właścicielem został Heinrich von Fleming. W 1740 roku ostatnim właścicielem dóbr był hrabia Hasso von Fleming. Majątek Benic obejmował folwark, kuźnię i wiatrak. We wsi było dziesięć gospodarstw chłopskich oraz dwóch zagrodników. W 1939 roku majątek liczył 1274 hektary ziemi.

Rodzina von Fleming zajmowała dwukondygnacyjny pałac o powierzchni o powietrzni ponad 1500 m2, zbudowany w duchu neoklasycyzmu w XIX wieku. Budowę pałacu rozpoczęto bowiem w 1867 roku. Jest to pałac eklektyczny (łączący ze sobą elementy architektoniczne z różnych epok), wzniesiony na rzucie prostokąta. Frontem zwrócony jest ku zachodowi. Posiada wysokie piwnice. Bryła ścian zdobiona jest jedynie płaskimi pseudo-ryzalitami. Niewysoka narożna wieża praktycznie przestała istnieć tuż po powojennym remoncie.

W fasadzie głównej znajdują się ryzality (wysunięte części elewacji budynku tworzące integralną część, dzielącą budynek na dwie lub więcej części) z herbem von Fleming – wilkiem i kozłem. Znajduje się tam przeszklona i bogato zdobiona weranda oraz portyk – wysunięty ku przodowi z kolumnami podtrzymującymi balkon. Całość pałacu kryta jest dachem czterospadowym.

W sąsiedztwie znajdują się dobrze zachowane budynki gospodarcze: kuźnia, szklarnia, służbówka, które użytkowane są przez mieszczącą się tam od zakończenia II wojny światowej szkołę rolniczą.

Pałac otoczony jest parkiem dworskim z XIX wieku o powierzchni ośmiu hektarów. Znajdują się tam dwa stawy oraz bogaty starodrzew: buki, cisy, dęby czerwone i szypułkowe, grab pospolity, olsza, lipy, wiązy kasztanowce białe, orzech włoski czy topola biała.

Aby zobaczyć pałac w Benicach należy poszukać odwiedzić miejscowość położoną nieopodal drogi krajowej 106 łączącej Kamień Pomorski z Golczewem. Usytuowany pośrodku wsi pałac otoczony jest wysokimi drzewami.