Rzeźba Trzygłowa w Wolinie

Trzygłów (Triglav, Triglaus) to prasłowiański bóg trzech światów: nieba, ziemi i podziemia, najważniejsze bóstwo w wierzeniach Pomorzan. Dziś jego rzeźba w miejskim parku Wolina przypomina o pogańskiej historii miasta i wyspy.

Rzeźbę Trzygłowa w białym kamieniu wykonał pomorski rzeźbiarz Ryszard Chachulski w 1967 roku. Pomnik stoi na szczycie niewielkiego wzgórza, na które prowadzą schody. Historycy i badacze religii do dziś spierają się co do roli i znaczenia Trzygłowa. Pewne jest, że było to jedno z naczelnych bóstw słowiańskich, a Wolin był jednym z głównych miejsc kultu trzygłowego bożka. Potwierdzeniem powszechności kultu Trzygłowa na wyspie jest żywot świętego Ottona, w którym opisano zasługi biskupa w eliminacji kultu tego prasłowiańskiego bóstwa. Jego figura została wysłana do Watykanu jako dowód na ostateczne pokonanie czci składanej Trzygłowowi.