Stocznia im. Niedamira – tu powstają łodzie Wikingów i Słowian!

Niedamir to Wolinianin, zamożny kupiec żyjący w XII wieku, który przyjął chrześcijaństwo, a statki ze swojej floty handlowej przekazał świętemu Ottonowi. Dziś w stoczni nazwanej jego imieniem powstają repliki łodzi Słowian i Wikingów.

Łodzie słowiańskie żeglujące po wodach Bałtyku między IX a XIII wiekiem można podzielić na trzy grupy: wojenne, handlowe i rybackie. Budowano je z drewna, najczęściej solidnego dębu, a dziób i tył zdobiono głowami smoków lub węży. Szczeliny między deskami zalewano smołą. Jako napęd wykorzystywane były wiosła oraz płócienne żagle mocowane na drewnianych masztach. W roli kotwicy używano przewierconych kamieni. Repliki łodzi Słowian i Wikingów budowane w stoczni im. Niedamira można podziwiać na odbywającym się cyklicznie Festiwalu Wikingów.