Budynek Szkoły Podstawowej nr 1

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim  znajduje się w centrum miasta. Od zachodu graniczy z posesją Pałacu Biskupiego. Naprzeciw znajduje się dawny Dom Dziekana. Wysokimi zabudowaniami szkoła góruje nad innymi zabytkowymi obiektami, które otaczają katedrę kamieńską.

Historyczna szkoła katedralna istniała w Kamieniu Pomorskim od średniowiecza do początku XIX wieku i była prowadzona przez kapitułę katedralną. W 1811 roku szkoła została przekazana pod zarząd królewski i odtąd wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. W 1877 roku szkoła zajęła dwie dawne kurie katedralne: dziekana i skarbnika, które przestały już pełnić swoje funkcje.

Gmach obecnej szkoły wzniesiono w latach 1908-1909 na terenie ukształtowanego w XIV wieku tzw. osiedla katedralnego. Przeznaczono dla niej dawną działkę kurii skarbnika. Dlatego wyburzono siedmioizbowy dom, budynki gospodarcze, a nawet fragmenty murów obronnych. Na szkolne boiska zamieniono dziedziniec i ogród dawnej kurii. Nowa szkoła działała pod patronatem miasta i została oddana do użytku 18 października 1909 roku.

Po II wojnie światowej, aby powiększyć boisko, do szkoły dołączono prawie połowę posesji dworu biskupiego.

Szkoła podstawowa powstała początkowo jako Publiczna Szkoła Powszechna przy ulicy Jana długosza, w 1950 roku przeniesiono ją do obecnego budynku, który dzieliła z Liceum Ogólnokształcącym. Od 1996 roku szkoła zajmuje cały budynek, a od 12 października 2001 roku szkoła otrzymała sztandar oraz imię Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski.