Dworek von Kleista

Dworek von Kleista jest jedną z atrakcji turystycznych Kamienia Pomorskiego. Budynek położony przy Placu Katedralnym został zbudowany w XIV wieku jako Kuria Dziekana, lecz w roku 1582 i 1630 obiekt ulegał zniszczeniu w wyniku pożarów. Obecny dom został zbudowany w 1725 roku jako barokowy, parterowy budynek z poddaszem, z wysuniętym ryzalitem (występem w przodu elewacji, od fundamentów aż po dach, stanowiącym całość z budynkiem) i wystawką (nadbudówką w dachu stanowiącą środkową część budynku) . Kryty jest dachem kopertowym (czterospadowym).

W latach 1840-1907 budynek dworku wykorzystywany był na potrzeby powstałego wówczas seminarium. W latach 1907- 1945 pełnił funkcję siedziby urzędu i mieszkanie dla burmistrza miasta – Hansa Hoffmana.

Po II wojnie światowej, w latach 1945-1975, dworek był administracją rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim. Na przełomie lat 50 i 60-tych był poddany gruntownej renowacji po zniszczeniach wojennych.

Po zmianach społecznych, od 1993 roku, budynek ponownie stał się własnością kościelną. Od tej pory jego wnętrza są zamknięte przed zwiedzającymi. Budynek znany jako Dwór von Kleista, jest dostępny tylko z zewnątrz.

Dworek swą obecną nazwę zawdzięcza nazwisku dziekana i administratora kościelnego Ewalda Jurgena von Kleista, który zamieszkiwał we dworze w latach 1722-1747. Ewald von Kleist był prawnikiem i uczonym, jest jednym z dwóch niezależnych wynalazców butelki lejdejskiej (pierwszego kondensatora), którego dokonał podczas pobytu w Kamieniu Pomorskim i który po wyjeździe z miasta, został prezesem królewskiego sądu dworskiego w Koszalinie.