Ratusz w Kamieniu Pomorskim

Ratusz w Kamieniu Pomorskim zbudowano w XIII wieku. Powstawanie gmachu odbywało się w kilku etapach. Pierwszą budowlą był bowiem niewielki, piętrowy i podpiwniczony budynek, na rzucie kwadratu. Obiekt pełnił funkcję administracyjną: na pierwszym piętrze znajdowała się sala obrad łaników, a na parterze mieściła się sala posiedzeń rady miejskiej.

W końcu XIV wieku miała miejsce rozbudowa ratusza. Wówczas uzyskał kształt prostokąta w planie budynku. Do istniejącego już konstrukcji dobudowano podpiwniczoną i dwukondygnacyjną halę handlową.

W pierwszej połowie XV wieku nastąpiła dalsza rozbudowa zachodniej części kamieńskiego ratusza. Elewacje zostały wyposażone w dekoracyjne wystroje, które miały one odpowiadać prestiżowi siedziby władz miejskich.

W późniejszych wiekach, średniowieczna, gotycka budowla ulegała przekształceniom. I tak w XVIII wieku umieszczono wejście w elewacji północnej oraz przemurowano część okien. W 1927 roku przeprowadzono regotycyzację ratusza, mającą na celu przywrócenie czystości stylistycznej budowli poprzez zabiegi konserwatorskie.

Podczas działań wojennych w 1945 roku zniszczeniu uległy wnętrza budynku, zawalił się dach, a także runęły dwa szczyty. Zachowały się mury odwodowe ze środkowym szczytem z sygnaturką. Dopiero w latach 1965-1968 dokonano odbudowy i rekonstrukcji gmachu. Został zrekonstruowany z bryłą, wystrojem wnętrz z okresu gotyku.

Zwiedzając ratusz w Kamieniu Pomorskim warto zwrócić uwagę na:

  • fasadę wschodnią, która jest trójosiowa, symetrycznie wkomponowana,
  • trzy przęsła arkadowego podcienia (rodzaju częściowo otwartego pomieszczenia), które są krzyżowo przesklepione,
  • szczyt sterczynowy wieńczący elewację z motywem ostrołukowych blend (płytkich wnęk w ścianie, ślepe okna),
  • fasadę zachodnią opiętą wielobocznie przyporami (pionowymi elementami konstrukcji w postaci filara), dekorowane niszami (wnękami w fasadzie),
  • czterokondygnacyjny szczyt wypełniony maswerkami sieciowymi (ażurową dekoracją z motywami geometrycznymi),
  • boczne elewacje rozczłonkowane naprzemiennie półkolistymi, szerokimi blendami i przyporami
  • fryz (element architektonicznego wystroju w postaci poziomego, ciągłego pasa o motywach dekoracyjnych) podkreślający podział na kondygnacje,
  • płaskie lizeny (dekoracyjne, pionowe występy muru) opinające wschodnią część elewacji.

Do dnia dzisiejszego ratusz zachował formę jednoskrzydłowego budynku z wysokim parterem, nieco niższym piętrem i trójarkadowym podcieniem we wschodniej elewacji szczytowej, która nawiązuje do formy ratusza z Grimmem z połowy XIV wieku. Ratusz kamieński przynależy do typowych ratuszy, jakie były budowane w okresie średniowiecza na Pomorzu Zachodnim. Obecnie budynek jest siedzibą władz gminy.